Tên chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Mã ngành: C90
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức:
+ Có trình độ ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.
+ Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
+ Có khả năng phân tích, thiết kế và lập trình để giải quyết các bài toán Tin học ứng dụng trong các ngành kinh tế kỹ thuật và đời sống.
+ Có hiểu biết cơ bản về máy tính điện tử và cái nhìn toàn diện về ngành công nghệ thông tin.
+ Có khả năng phân tích, thiết kế, quản trị các hệ thống thông tin. Lập trình ứng dụng  giải quyết một số  bài toán ứng dụng tin học trong các ngành kinh tế kỹ thuật và đời sống.
+ Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị và bảo trì các hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng.

 - Về kỹ năng:
+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc trong ngành có chuyên môn liên quan.
+ Có khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa học.
+ Có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.
+ Có kỹ năng làm việc nhóm.

 - Về cơ hội nghề nghiệp: sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có thể đảm nhiệm công việc:
+  Chuyên viên CNTT, có khả năng quản lý hệ thống thông tin của các cơ quan, xí nghiệp.
+  Giảng dạy CNTT tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành CNTT tại các trường CĐ.
+  Phân tích, thiết kế, điều hành hệ thống thông tin.
+  Lập trình ứng dụng trong chuyên môn và quản lý.
+ Thiết kế website và quản lý hệ thống giao dịch điện tử.
+ Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL, Oracle, MySQL, ... 

Chương trình đào tạo: (Xem ở đây)