Tên chuyên ngành: Công nghệ phần mềm
Mã ngành: C91
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức:
+ Có trình độ ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.
+ Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
+ Có kiến thức tổng quát về quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì hệ thống phần mềm.
+ Sinh viên được cung cấp phương pháp luận và công nghệ mới để sinh viên có thể nắm bắt và làm chủ các tiến bộ khoa học. 
+ Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý công nghệ phần mềm để có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm vào thực tế.

- Về kỹ năng:

+ Có khả năng phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm.
+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc trong ngành có chuyên môn liên quan.
+ Có khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa học.
+ Có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.
+ Có kỹ năng làm việc nhóm.

 

- Về cơ hội nghề nghiệp: sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp, có đủ kiến thức, kỹ năng để tham gia thị trường phần mềm quốc tế và trong nước thuộc các lĩnh vực:
+ Phân tích thiết kế và xây dựng các phần mềm với C++, Visual Basic, Java, C#, ...
+ Gia công phát triển các phần mềm về Game, những hệ thống tự động, ...
+ Phát triển các ứng dụng trên điện thoại di động.
+ Xử lý đồ họa với các phần mềm Photoshop, CorelDraw. 


Chương trình đào tạo: (Xem ở đây)