Tên chuyên ngành: Kế toán - Tin học
Mã ngành: C93
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 

Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức:
+ Có trình độ ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.
+ Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
+ Có kiến thức chuẩn mực về hệ thống kế toán dựa trên Luật Kế toán của Việt Nam.
+ Có hiểu biết về hệ thống các Luật pháp kinh tế, thống kê của Việt Nam.
+ Biết tổ chức một hệ thống kế toán, hạch toán đơn giản trong một đơn vị sản xuất-kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ.
+ Sử dụng thành thạo vi tính trong các ứng dụng của ngành Kế toán như excel,  internet, sử dụng được một số phần mềm căn bản hay dùng như Misa, …

 - Về kỹ năng:
+ Có khả năng thiết lập, đọc, hiểu và phân tích các bảng Báo các tài chính, Bảng cân đối kế toán, kể cả các Bảng báo cáo Hợp nhất trong các doanh nghiệp có quy mô vừa.
+ Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm.
+ Phải trung thực với các số liệu thống kê, kế toán và báo cáo, và chịu trách nhiệm về các báo cáo do mình thiết lập.
+ Tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước về chế độ khai báo thuế, thu nhập, doanh thu và chi phí của doanh nghiệp.

 

- Về cơ hội nghề nghiệp: sinh viên tốt nghiệp sẽ trở thành chuyên viên kế toán, sử dụng thành thạo công cụ CNTT phục vụ nghiệp vụ kế toán, đặc biệt:
+ Nắm vững kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, thuế.
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán hiện thời.
+ Có đủ khả năng xây dựng các chương trình kế toán cơ bản. 
+ Có khả năng điều hành hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp.
+ Phân tích, lập báo cáo, quyêt toán thuế và các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.
+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng và nghiệp vụ kế toán. 

 

 Chương trình đào tạo: (Xem ở đây)