Tên chuyên ngành: Thương mại điện tử
Mã ngành: C94 
Thuộc ngành: Quản trị kinh doanh
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 

Mục tiêu: Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có phẩm chất chính trị, sức khỏe, đạo đức tốt; có khả năng độc lập thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh qua mạng, tổ chức làm việc theo nhóm; vận dụng được những kiến thức kinh doanh thương mại, kiến thức công nghệ thông tin.

Kiến thức:

+ Vận dụng được các kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh thương mại: đàm phán ký kết hợp đồng mua bán, khai báo hải quan, thanh toán, vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa trong lĩnh vực thương mại;
+ Xác định và vận dụng được các phương thức, mô hình giao dịch điện tử, khai báo hải quan điện tử, thanh toán điện tử, marketing điện tử trong hoạt động kinh doanh;
+ Nắm vững các ngôn ngữ lập trình, cách tổ chức cơ sở dữ liệu trong xây dựng website thương mại. Vận dụng được các kiến thức về mạng máy tính, an ninh mạng và chữ ký số trong quản trị mạng, bảo mật và bảo toàn thông tin.

 

Kỹ năng:
+ Sử dụng được tiếng Anh thương mại để tham gia các hoạt động kinh doanh trên mạng.
+ Xây dựng và vận hành được các website thương mại điện tử.
+ Nắm vững các tiến trình, luật lệ có liên quan đến thương mại điện tử.
+ Sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, đối tác, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện thành thạo các giao dịch thương mại điện tử

 

Cơ hội nghề nghiệp: sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử có thể làm việc tại phòng Kinh doanh, phòng Nghiệp vụ kinh doanh, phòng Kế hoạch, bộ phận công nghệ thông tin; tham gia vào các dự án thiết kế Website, thiết lập các phần mềm hỗ trợ quá trình kinh doanh, giao dịch điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo: (Xem ở đây)