BA CÔNG KHAI
Minimize

CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NĂM HỌC 2016 - 2017

 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
  1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 20)
   1. Ngành Công nghệ Thông tin (Chuyên ngành Công nghệ Thông tin)
   2. Ngành Khoa học máy tính (Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm)
   3. Ngành Truyền thông và Mạng máy tính (Công nghệ Mạng và Truyền thông)
   4. Ngành Tin học ứng dụng (Chuyên ngành Tin học - Viễn thông)
   5. Ngành Tin học ứng dụng (Chuyên ngành Đồ họa đa phương tiện)
   6. Ngành Hệ thống thông tin (Chuyên ngành Hệ thống thông tin)
   7. Ngành Kế toán (Kế toán - Tin học)
   8. Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Thương mại Điện tử)
   9. Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành)
   10. Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
   11. Ngành Marketing (Chuyên ngành Truyền thông Marketing)
  2. Công khai chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 21)
  3. Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp của các ngành đào tạo

  
Liên kết
Minimize
Ba Công khai
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Chuẩn đầu ra các ngành ĐT
Chuẩn đầu ra được áp dụng từ khóa 2010

Sổ tay sinh viên
Các thông tin liên quan đến công tác đào tạo, sinh viên...

Đăng ký học phần
Hỗ trợ xem điểm, đăng ký học phần, xem thời khóa biểu...

Doanh nghiệp - Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng từ các
doanh nghiệp

Góp ý
Hãy đóng góp ý kiến để xây dựng
và hoàn thiện website 
  
Sự kiện
Minimize
Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
Địa chỉ: Làng Đại học Đà Nẵng, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3667117 * Fax: 0511.3667116