Phân biệt giữa ngành Truyền thông và PR.

Bài viết đăng vào: 25-03-2014 | 2069 lượt xem


Hiện nay rất nhiều bạn trẻ nhầm lẫn giữa ngành Truyền thông và PR. Một số bạn còn cho rằng hai ngành đó là một.

Hiện nay rất nhiều bạn trẻ nhầm lẫn giữa ngành Truyền thông và PR. Một số bạn còn cho rằng hai ngành đó là một.

Đây là hai ngành khác nhau. Ngành PR (viết tắt của Public Relations - tạm gọi là Quan hệ công chúng) thuộc nhóm ngành Báo chí và truyền thông, còn ngành Marketing thuộc nhóm ngành kinh doanh và quản lý. Sự phân biệt này dựa vào bảng danh mục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.

Ngành PR nhằm cung cấp thông tin cho công chúng, xây dựng thông tin hai chiều giữa công chúng và tổ chức, cá nhân, tạo nên sự hiểu biết và ủng hộ của công chúng. Hoạt động PR gắn bó chặt chẽ với các phương tiện truyền thông đại chúng, còn ngành Marketing cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về marketing và kiến thức chuyên môn để phân tích marketing, hoạch định và thực hiện các kế hoạch, chương trình marketing thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, du lịch, xuất nhập khẩu, dịch vụ, quản trị thương hiệu...

Tuy nhiên giữa 2 ngành này cũng có điểm giao thoa là khi triển khai hoạt động nào đó thường khai thác trên số đông các tập thể, các phương tiện truyền thông và người làm công tác PR và Marketing phải luôn có đầu óc sáng tạo, linh hoạt, nhanh nhẹn, thực tiễn trong hoạt động xã hội, có tâm lý giao tiếp, kiến thức xã hội tốt.

Về cơ hội việc làm của 2 ngành này có thể nói là những ngành cho tương lai tại nước ta. Từ năm 2011 đến nay, theo khảo sát của Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, đây là nhóm ngành luôn chiếm tỷ lệ cao trong khảo sát.

Theo báo Tuổi trẻ.

BÌNH LUẬN