Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016 - 2017 (đợt 2) của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

Bài viết đăng vào: 23-10-2016 | 246 lượt xem


Theo kế hoạch công tác năm học của Nhà trường, tiếp tục thành công trong chuỗi hoạt động nằm trong Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2016-2017; ngày 23/10/2016 vừa qua, Trường CĐ Công nghệ Thông tin tiếp tục tổ chức thành công Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa (đợt 2) cho sinh viên khóa 2016-2019 và Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm cho sinh viên các khóa 2014-2017, 2015-2018 của Nhà trường.

Tham gia Tuần sinh hoạt công dân HSSV đợt này có sự tham gia đầy đủ của tất cả sinh viên các khóa đang theo học tại Nhà trường. Với mục đích Giúp cho  sinh viên  nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước và quốc tế hiện nay; Nhà trường đã mời đồng chí Nguyễn Duy Trình – Học viện Chính trị Khu vực III phổ biến cho sinh viên Nhà trường thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của của địa phương, đất nước và thế giới trong thời gian qua; các nội dung cơ bản về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ “Biển và hải đảo”, ngày “Đại dương thế giới” và đặc biệt là phong trào tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Ngoài ra, nhằm tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức của sinh viên Nhà trường về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Thượng tá Ngô Đình Thu – Phó Trưởng Công an Quận Ngũ Hành Sơn cũng đã có buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự và công tác quản lý sinh viên trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn.

Đối với sinh viên năm 2 và năm cuối đợt này cũng được tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo các đơn vị phòng chức năng của Nhà trường để nghe phổ biến về Luật giáo dục; một số nội dung liên quan chương trình, kế hoạch công tác của Nhà Trường năm học 2016-2017; các Quy chế, một số nội dung liên quan đến công tác sinh viên và các nội dung liên quan đến từng Khoa, ngành học trong năm học mới.

Tuần sinh hoạt công dân năm học 2016-2017 (đợt 2) đã diễn ra nghiêm túc, suôn sẻ, thành công và đạt hiệu quả giáo dục cao. Sau Tuần sinh hoạt, các bạn sinh viên viết bài thu hoạch để lấy kết quả đánh giá vào cuối khóa học.

BÌNH LUẬN