Tuần sinh hoạt công dân năm học 2018 – 2019

Bài viết đăng vào: 07-09-2018 | 1931 lượt xem


Nhằm định hướng, tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên; trong tháng 8 vừa qua, Trường CĐ Công nghệ Thông tin đã tổ chức thành công Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa cho tân sinh viên khóa 2018-2021 và Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm cho sinh viên khóa 2016-2019 và 2017-2010 của Nhà trường.

Tham gia Tuần sinh hoạt công dân HSSV các có sự tham gia đông đảo của tất cả sinh viên các khóa đang theo học tại Nhà trường. Tại các buổi sinh hoạt, Ban giám hiệu, đại diện lãnh đạo các Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, các Khoa đã phổ biến các nội dung cơ bản liên quan đến việc học tập, sinh hoạt và rèn luyện của sinh viên nhằm trang bị những kiến thức cần thiết để các bạn bước vào lộ trình mới. Năm nay, nhằm giao dục hiệu quả nhất cho sinh viên, Nhà trường đã có những đổi mới và nâng cao chất lượng cho Tuần Sinh hoạt công dân: Các chuyên đề theo xu hướng; Đội ngũ báo cáo viên chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm với cách dẫn dắt các câu chuyện sáng tạo, hấp dẫn, thiết thực đối với sinh viên. Đặc biệt, năm nay Nhà trường đã lồng ghép giáo dục những “chủ đề nóng”, điểm mới trong giáo dục tư tưởng trong sinh viên. Nội bật là chuyên đề về Luật an minh mạng, Khởi nghiệp, Kỹ năng mềm… nhằm định hướng cho sinh viên từ những ngày đầu trên ghế Nhà trường.

Ngoài ra, với mục đích giúp cho sinh viên nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước và quốc tế hiện nay; Nhà trường cũng đã đưa các nội dung cơ bản về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, Tuần lễ “Biển và hải đảo”, ngày “Đại dương thế giới” và đặc biệt là phong trào tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào nội dung của Tuần sinh hoạt công dân. 

Tuần sinh hoạt công dân đã diễn ra nghiêm túc, suôn sẻ, thành công và đạt hiệu quả giáo dục cao. Sau Tuần sinh hoạt, các bạn sinh viên viết bài thu hoạch để lấy kết quả đánh giá rèn luyện vào cuối khóa học.

Một số hình ảnh về tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

BÌNH LUẬN