Chi bộ cơ sở khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Bài viết đăng vào: 12-04-2015 | 541 lượt xem


Trong không khí tưng bừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chi bộ cơ sở khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào hai ngày 06 và 07/4/2015.

Chi bộ cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin – Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trong không khí tưng bừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chi bộ cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào hai ngày 06 và 07/4/2015. 
Đội văn nghệ Đoàn trường mang đến Đại hội các tiết mục văn nghệ mở màn
 
Đại hội vinh dự được đón tiếp PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN, GS.TS Trương Bá Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHĐN; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin.Đại hội được vinh dự đón tiếp các đồng chí trong BTV  Đảng ủy ĐHĐN
và các cơ sở giáo dục thành viên thuộc ĐHĐN
 
 

TS. Trần Tấn Vinh – Bí thư Chi bộ cơ sở khóa II đọc diễn văn khai mạc
 

TS. Huỳnh Công Pháp- Phó Bí thư Chi bộ cơ sở khóa II trình bày kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2015

 
Đại hội cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ ĐH Đà Nẵng lần thứ V, biểu quyết thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy cơ sở khóa II và Nghị quyết Đại hội Chi bộ cơ sở khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Các đại biểu tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy cơ sở khóa II và Nghị quyết Đại hội lần thứ  III.

 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tiếp theo 2015 – 2020 với nhiều cơ hội và thách thức, Chi bộ cơ sở trường CĐ CNTT tiếp tục tăng cường khối đoàn kết, xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2020, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn với yêu cầu thực tiễn của xã hội, tăng cường hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển hợp tác quốc tế, chú trọng phát triển các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao; tham gia kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN, thực hiện thành công đề án thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Đồng chí Đoàn Quang Vinh phát biểuchỉ đạo Đại hội

 
Với tinh thần dân chủ, công khai và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Chi ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí:
1.     Đồng chí Nguyễn Văn Bình;
2.     Đồng chí Huỳnh Thị Kim Hà;
3.     Đồng chí Phan Văn Minh
4.     Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc;
5.     Đồng chí Huỳnh Công Pháp;
6.     Đồng chí Trần Đình Sơn;
7.     Đồng chí Trần Tấn Vinh
 
 

 
Chi ủy cơ sở khóa III ra mắt Đại hội
 
Đại hội Chi bộ cơ sở khóa III đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi ủy cơ sở. Đồng chí Trần Tấn Vinh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ cơ sở, đồng chí Huỳnh Công Pháp làm Phó Bí thư Chi bộ cơ sở.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ V gồm 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu đã đề ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Chi bộ cơ sở Trường CĐ Công nghệ Thông tin cùng tập thể đảng viên, CBVC và sinh viên quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện xây dựng Chi bộ cơ sở trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
 

BÌNH LUẬN