Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015)

Bài viết đăng vào: 20-08-2013 | 1759 lượt xem


Thực hiện Kế hoạch số 537 – KH/ĐU ngày 01/7/2013 của Đảng ủy ĐHĐN v/v kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, ngày 22/8/2013 Chi ủy cơ sở khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ IV nhiệm kỳ 2010- 2015.

Thực hiện Kế hoạch số 537 – KH/ĐU ngày 01/7/2013 của Đảng ủy ĐHĐN v/v kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, ngày 22/8/2013 Chi ủy cơ sở Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ IV nhiệm kỳ 2010- 2015. 


           
           Tham dự hội nghị, về phía Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN gồm có đ/c Đoàn Quang Vinh, ủy viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc ĐHĐN và đ/c Trần Hữu Phúc, ủy viên BTV – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN.

           Về phía Trường CĐ CNTT, có đồng chí Trần Tấn Vinh, ủy viên BCH Đảng bộ ĐHĐN, bí thư chi ủy cơ sở - hiệu trưởng và các đ/c chi ủy viên Chi ủy cơ sở; chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên, các đồng chí đảng viên là trưởng các Phòng, Khoa và Bộ môn.

           Hội nghị tiến hành kiểm điểm theo những chỉ tiêu đã thông qua tại Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ IV kết hợp với việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy ĐHĐN. Hội nghị đã đánh giá những kết quả của Chi bộ và nhà trường trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN nhiệm kỳ 2010 – 2015; nghiêm túc đánh giá những tồn tại cùng nguyên nhân hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.


               Thay mặt BTV Đảng ủy ĐHĐN, đ/c Đoàn Quang Vinh đã có những ý kiến phát biểu chỉ đạo cho Chi ủy và Ban giám hiệu nhà trường về nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ IV.


        Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận từ phía các đảng viên là trưởng các phòng, khoa và bộ môn nhằm giải quyết các hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ CS Trường CĐ CNTT lần thứ 2, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thư IV nhiệm kỳ 2010-2015.

Sau đây là một số hình ảnh hội nghị.
 
BÌNH LUẬN