Danh sách cán bộ, giảng viên:

BAN GIÁM HIỆU

PGS.TS.Huỳnh Công Pháp
(Hiệu trưởng)

TS. Cao Xuân Tuấn
(Phó hiệu trưởng)

TIẾN SỸ

TS. Lê Văn Minh

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Xử lý ảnh, điều khiển tự động

TS. Huỳnh Ngọc Thọ

Ngành: Công nghệ Thông tin
Adaptive system, reconfiguration, component-based software engineering, software adaptation

TS. Lê Minh Thái

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, Kỹ thuật lập trình

THẠC SĨ

ThS. Phạm Tuấn Anh

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Xử lý ảnh, Đồ họa.

ThS. Nguyễn Văn Bình

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình web, Hệ điều hành

Th.S Trần Thị Mỹ Châu

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, Kế toán- Tài chính

ThS. Võ Hùng Cường

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình web, Đồ họa.

Th.S Nguyễn Linh Giang

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, Kinh tế vi mô, Kế toán – tài chính, Nguyên lý kế toán.

ThS. Vũ Thu Hà

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Nguyên lý kế toán., Marketing điện tử

ThS. Huỳnh Thị Kim Hà

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Thương mại điện tử, Kế toán, Tài chính, Phân tích tài chính, Thuế

ThS. Nguyễn Đức Hiển
(NCS tại Việt Nam)

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình web, Đồ họa.

ThS. Đinh Thị Mỹ Hạnh

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu.

ThS. Bùi Trần Huân

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Ứng dụng tin học trong kinh doanh, Quản trị tác nghiêp TMĐT, Quảng cáo và thiết kế quảng cáo, Trí tuệ đám đông

ThS. Đào Thị Thu Hường

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Thương mại điện tử, Marketing

Th.S Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ngành: Tài chính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Thương mại điện tử, Quản trị học, Quản trị rủi ro.

ThS. Trần Thị Kiều

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu.

ThS. Nguyễn Thế Xuân Long

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Hệ thống nhúng, xử lý ảnh.

ThS. Nguyễn Thị Hương Mai

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: nguyên lý Thống kê, Các phần mềm kế toán, nguyên lý kế toán, Kế toán thực hành

ThS. Đặng Thị Thanh Minh

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Marketing căn bản, Hành vi người tiêu dùng, Kinh tế vĩ mô, Quản trị quan hệ khách hàng, Chiến lược kinh doanh điện tử.

Th.S Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Kinh tế vi mô, Thanh toán điện tử, quản trị thương hiệu, quản trị bán hàng, quản trị quan hệ khách hàng

ThS. Dương Thị Mai Nga


Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Kiểm thử phần mềm.

ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc
(NCS tại Việt Nam)

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Kế toán, Tài chính, Thuế

ThS. Lê Đình Nguyên

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Xử lý tín hiệu, hệ thống nhúng .

ThS. Trần Lương Nguyệt


Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Tổng quan Du lịch, Quản trị Kinh doanh lữ hành

ThS. Dương Ngọc Pháp

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Điều khiển tự động, hệ thống nhúng

ThS. Lê Thị Minh Phương

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình hướng đối tượng, Lập trình Java.

ThS. Trần Đình Sơn

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, Toán rời rạc.

ThS. Lê Hà Như Thảo

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Kế toán – Tài chính

ThS. Huỳnh Ngọc Thọ
(NCS tại Pháp)

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm.

ThS. Đặng Đại Thọ
(NCS tại Hà Quốc)

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, Công nghệ web.

ThS. Trần Thị Thu Thủy


Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, Công nghệ web.

ThS. Nguyễn Lê Lộc Tiên

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

ThS. Trần Thị Xuân Trang
(NCS tại Nhật bản)

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Điều khiển tự động, hệ thống nhúng.

ThS. Dương Quốc Hoàng Tú

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm.

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Hệ thống nhúng, lập trình di động

ThS. Văn Đỗ Cẩm Vân

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Công nghệ phần mềm, lập trình hướng đối tượng.

Danh sách chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia giảng dạy tại trường

GS. TS. Pasi Malinen

Giáo sư: Trường Đại học Turku - Phần Lan

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Khởi nghiệp, quản trị thương mại điện tử

GS. TS. Marc Daniel

Giáo sư: Trường Đại học Bách Khoa Marseille - CH Pháp

Ngành: Công nghệ Thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Khởi nghiệp, quản trị thương mại điện tử

GS. TS. Romain Raffin

Giáo sư: Trường Đại học Aix-Marseille - CH Pháp

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Hệ điều hành, lập trình hệ thống

GS. TS. Jay Bagga

Giáo sư: Trường Đại học Ball State - Hoa Kỳ

Ngành Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Toán rời rạc, lý thuyết đồ thị

Chuyên gia. Steve Landman

Giáo sư: Trường Đại học Turku - Phần Lan

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Khởi nghiệp, quản trị thương mại điện tử

Chuyên gia. Jan Samuelsson

Cựu chuyên gia quản lý dự án: NetEnt - Thụy Điển

Ngành: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Quản lý dự án, công nghệ phần mềm

Chuyên gia. Maxim Perniola

Chuyên gia (CH Pháp): Gameloft

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Lập trình nhúng, lập trình di động

Chuyên gia. Dorothy Lutz

Giáo sư: Trường Đại học Turku - Phần Lan

Ngành: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Khởi nghiệp, quản trị thương mại điện tử

Chuyên gia. Richard Kane

Chuyên gia Tổ chức Lotus Fund

Ngành: Quản trị kinh doanh, khởi nghiệp