Hình ảnh Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng và Tổ trưởng Tổ trực, nhiệm kỳ 2017 – 2022