DANH SÁCH ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 5, NĂM 2012

Bài viết đăng vào: 17-12-2012 | 735 lượt xem


DANH SÁCH ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 5, NĂM 2012

DANH SÁCH ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
LẦN THỨ 5, NĂM 2012
STTTên đề tàiHọ tên Sinh ViênLớp
1 Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm của Sinh viên bộ môn Kế toán – Tin học theo hệ thống đào tạo tín chỉ Đoạn Thị Thanh Minh, Hoàng Thị Quỳnh Nga 09A3
2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích hoạt động kinh doanh. Nguyễn Thị Giáng Thu 10A1
3 Kế toán và thuế đối với khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái Hồ Thị Thảo, Phạm Thị Hương 09A2
4 Thực trạng thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam Nguyễn Thị Minh Chi, Trần Thị Hằng 09A1
5 Gian lận và một số biện pháp phát hiện gian lận trong báo cáo tài chính Đỗ Thị Phương Thúy, Nguyễn Thị Hải Yến,  Phan Thị Trang 09A1 & 09A3
6 Hoàn thiện kế toán dự phòng trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Trần Thị Trâm 09A2
7 Kiểm toán chu trình bán hàng và nợ phải thu Phạm Nguyễn Anh Thư, Phan Thị Thu Thật 09A3
8 Nguyên tắc thận trọng và sự vận dụng nguyên tắc thận trọng vào hệ thống chuẩn mực kế toán Nguyễn Huy Hoàng 10A2
9 Ứng dụng Excel trong công tác kế toán vốn bằng tiền tại các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hồ Thị Diệu Ái 09A3
10 Ứng dụng Excel trong công tác kế toán hàng tồn kho Phan Thị Trúc Ly 09A1
11 Ứng dụng Access trong kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Doanh nghiệp vừa và nhỏ Vũ Thị Ánh 09A3
12 Xây dựng chương trình đào tạo – phát triển nguồn nhân lực cho mô hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa Lê Nguyễn Minh Thư 10A
13 Phân tích thị trường văn phòng cho thuê tại TP. Đà Nẵng Lê Nguyễn Phương Thảo 09A3
14 Ứng dụng mô hình kinh doanh  đa cấp tại Việt Nam Trần Thị Thu Trang 10A1
15 Mô phỏng trò chơi Đường lên đỉnh Olympia, phần khởi động Hồ Phi Long, Nguyễn Văn Phi 09I2
16 Xây dựng chương trình gameshow mô phỏng phần thi tăng tốc của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” bằng ngôn ngữ VB6 Trần Đức Anh, Nguyễn Đình Bắc 09I2
17 Chương trình Ai là triệu phú Nguyễn Văn Vỹ, Hồ Thị Ngọc Ánh 09I2
18 Phần mềm Quản lý kí túc xá Trần Thị Nguyệt 09I2
19 Quản lý điểm Học sinh Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trúc  09I1
20 Phần mềm Quản lý bóng đá Đỗ Phú Thiện 09S
21 Phần mềm Quản lý bán hàng trang trí nội thất ô tô Nguyễn Văn Thảo 09S
22 Chat trên Client – server với ngôn ngữ C# Huỳnh Quang Hiếu 09N
23 Phát triển phần mềm diệt Virus Nguyễn Quang Thái 09S
24 Nghiên cứu thuật toán mã hóa Vũ Đình Huy 09I2
25 Ứng dụng Silverlight để xây dựng Website bán hàng Nguyễn Văn Sơn 08S
26 Ứng dụng công nghệ Ajax để xây dựng Website thư viện điện tử trực tuyến Trần Xuân Đồng 09I2

BÌNH LUẬN