Thông báo tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2013

Bài viết đăng vào: 17-04-2013 | 390 lượt xem


Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2013, nhà trường thông báo đến các giảng viên và các lớp sinh viên một số nội dung sau

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2013, nhà trường thông báo đến các giảng viên và các lớp sinh viên một số nội dung sau:
1. Thời gian tổ chức: từ 7h30 đến 11h00 ngày 23/05/2013 (Thứ Năm).
2. Địa điểm: Hội trường Trường CĐ Công nghệ Thông tin.
3. Đối với các sinh viên được giao thực hiện đề tài NCKH:
- Nộp Báo cáo tóm tắt về Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học qua địa chỉ email: binhsht@gmail.comtrước ngày 15/05/2013.
- Khuyến khích mỗi đề tài chuẩn bị 01 poster cỡ A3 giới thiệu về những nét nổi bật của đề tài và kết quả thực hiện. Nhà trường sẽ in và treo các poster trước và trong ngày tổ chức hội nghị. Thời hạn nộp poster: ngày 20/05/2013.
- Chuẩn bị báo cáo bằng slide để trình bày tại Hội nghị, thời gian trình bày tối đa là 10 phút (kể cả demo). Sinh viên cần chép dữ liệu và cài đặt các chương trình liên quan đến đề tài trên máy tính trước khi báo cáo. Sinh viên nào cần sử dụng máy tính của nhà trường liên hệ Phòng ĐT&NCKH trước ngày tổ chức Hội nghị.
Yêu cầu sinh viên mặc lịch sự khi báo cáo (nam thắt cà vạt, nữ mặc áo dài).
4. Đối với Giảng viên hướng dẫn: có trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên hoàn thành đề tài và báo cáo tóm tắt theo thời gian quy định; kiểm tra chất lượng báo cáo khoa học và hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng quy trình báo cáo tại hội nghị khoa học; hướng dẫn sinh viên hoàn thành poster giới thiệu về đề tài.
5. Đối với các lớp sinh viên: Mỗi lớp cử 10 sinh viên tham dự hội nghị. Yêu cầu Giảng viên chủ nhiệm thông báo và nhắc nhở sinh viên tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Để Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2013 thành công, đề nghị các đơn vị, các giảng viên và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch nêu trên.
Trân trọng!

BÌNH LUẬN