Ngày đăng: 12-03-2014

 Mới đây, Website nổi tiếng Toptenreviews đã có cuộc khảo sát, bình chọn 10 nghề nghiệp tốt nhất trong lĩnh vực CNTT trong năm 2014.    

Ngày đăng: 12-03-2014

Tên ngành: Công nghệ thông tin   Chỉ tiêu: 300   Mã ngành: C480201 Khối thi: A, A1, D1 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 

Ngày đăng: 11-03-2014

Tên ngành: Công nghệ thông tin Chỉ tiêu: 300 Mã ngành: C480201 Khối thi: A, A1, D1 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương  

Ngày đăng: 11-03-2014

Tên ngành: Công nghệ thông tin Chỉ tiêu: 300 Mã ngành: C480201 Khối thi: A, A1, D1 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương    • Trang
  • 1