Ngày đăng: 10-04-2014

Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Đồ họa Đa phương tiện

Ngày đăng: 10-04-2014

Mục tiêu đào tạo Chuyên ngành Đồ họa Đa phương tiện

Ngày đăng: 11-03-2014

Tên chuyên ngành: Đồ họa đa phương tiện Chỉ tiêu: 50 Mã ngành: C480202 Khối thi: A, A1, D1 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương  • Trang
  • 1