Ngày đăng: 12-03-2014

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể trở thành chuyên viên Quản trị mạng giỏi, có đủ cơ hội nhận được văn bằng Quản trị Mạng quốc tế CCNA, CCNP của Cisco; MCSA, MCSE của Microsoft, với đầy đủ kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp.

Ngày đăng: 11-03-2014

Tên chuyên ngành: Công nghệ Mạng và Truyền thông Chỉ tiêu: 70 Mã ngành: C480102 Khối thi: A, A1, D1 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Ngày đăng: 11-03-2014

Tên chuyên ngành: Công nghệ Mạng và Truyền thông Chỉ tiêu: 70 Mã ngành: C480102 Khối thi: A, A1, D1 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương  • Trang
  • 1