CITA 2018: Diễn đàn cho các nhà khoa học trẻ

Bài viết đăng vào: 30-09-2018 | 1818 lượt xem


Hội thảo Khoa học quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7 (CITA 2018) là diễn đàn dành riêng cho các nhà khoa học trẻ với các chủ đề nghiên cứu về CNTT và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực.

Ngày 28/9/2018, Trường Cao đẳng CNTT - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7 (CITA 2018).

Theo PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT Đà Nẵng: Qua 6 lần tổ chức thường niên từ năm 2012 đến nay, Hội thảo CITA 2018 đã chính thức phát triển thành Hội thảo Khoa học quốc gia, sánh vai cùng với các Hội thảo quốc gia khác trong cùng lĩnh vực.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Cao đẳng CNTT-Đại học Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội thảo CITA 2018

CITA 2018 đã nhận được 63 bài viết tham dự của gần 150 tác giả trên cả nước. Qua quá trình phản biện hết sức chặt chẽ và nghiêm túc, Ban tổ chức đã chọn lựa được 40 bài báo chất lượng đăng trong Kỷ yếu Hội thảo CITA 2018, tỷ lệ chấp nhận hơn 63%, điều này thể hiện chất lượng ngày càng cao và uy tín của hội thảo CITA trong cộng đồng khoa học.

Hội thảo CITA 2018 là diễn đàn dành riêng cho các nhà khoa học trẻ với các chủ đề nghiên cứu về CNTT và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực. Hội thảo là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và thảo luận nhiều vấn đề, định hướng nghiên cứu mới, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ trong cán bộ giảng viên trẻ của nhà trường nói riêng và của toàn khu vực miền Trung và Tây nguyên nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi các Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin quốc gia trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, PGS.TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT Đà Nẵng nhấn mạnh.

CITA 2018 là diễn đàn cho các nhà khoa học trẻ

Đặc biệt, tại Hội thảo CITA 2018, có một bài báo cáo tham luận của GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề thời sự và rất được quan tâm hiện nay đó là “Trí tuệ nhân tạo nền tảng khoa học, công nghệ và ứng dụng”.

Được biết, Hội thảo CITA dưới sự phối hợp giữa Trường Cao đẳng CNTT và Ban Khoa học, Công nghệ và máy tính lần đầu tiên được khởi xướng và tổ chức tại Trường Cao đẳng CNTT từ năm 2012.

Qua 7 năm tổ chức, Hội thảo CITA đã chọn đăng gần 400 bài báo trên các Kỷ yếu hội thảo với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước. Đã có 106 bài báo khoa học của CITA được chọn đăng và xuất bản trên 5 số riêng của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng.

Đoàn Hạnh (ictnews.vn)

Xem thêm hình ảnh về hội thảo tại đây

BÌNH LUẬN