Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội nghị tuyên truyền kết quả Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn

Bài viết đăng vào: 16-11-2013 | 644 lượt xem


Thực hiện Công văn số 6777/ĐHĐN – PC ngày 31/10/2013 của Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam; Công văn số 95/CĐ – ĐHĐN ngày 20/9/2013 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN về việc tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; ngày 06/11/2013, khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam kết hợp Hội nghị tuyên truyền kết quả Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn cho toàn thể cán bộ

Thực hiện Công văn số 6777/ĐHĐN – PC ngày 31/10/2013 của Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam; Công văn số 95/CĐ – ĐHĐN ngày 20/9/2013 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN về việc tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; ngày 06/11/2013, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin đã tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam kết hợp Hội nghị tuyên truyền kết quả Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn cho toàn thể cán bộ viên chức và công đoàn viên nhà trường.

Tham dự hội nghị, về phía Trường CĐ CNTT có đ/c Trần Tấn Vinh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đ/c Huỳnh Công Pháp – Phó bí thư CB, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Về phía Công đoàn trường có đ/c Huỳnh Thị Kim Hà – Chủ tịch Công đoàn trường, đ/c Nguyễn Mạnh Đoàn – Phó chủ tịch Công đoàn trường.
 

 
  

Hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền phổ biến pháp luật để toàn thể cán bộ viên chức hiểu và thực hiện theo đúng pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội nghị đã giới thiệu những nội dung cơ bản, những vấn đề mới của Luật Giáo dục Đại học, đặc biệt là những nội dung được đông đảo nhà quả lý, nhà giáo, người học và nhân dân quan tâm như chính sách phân tầng đại học, xã hội hóa giáo dục đại học, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, kiểm soát chất lượng giáo dục đại học.
 

Tại Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn trường đã tổ chức cuộc thi giao lưu, tìm hiểu về Luật Lao động, Luật Công đoàn. Qua 3 vòng thi thử việc, biên chế, nghỉ hưu  toàn thể cán bộ viên chức, công đoàn viên của trường đã tích cực hưởng, học hỏi nâng cao được nhận thức, hiểu biết pháp luật, đặc biệt là những điều, khoản mới được sửa đổi, bổ sung của Bộ luật lao động và Luật công đoàn năm 2012.


 

Kết quả Công đoàn bộ phận Khối Hành chính đạt giải nhất, công đoàn bộ phận Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế đạt giải nhì và công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin đạt giải ba.

BÌNH LUẬN