Tuần sinh hoạt công dân CIT

Bài viết đăng vào: 03-09-2019 | 200 lượt xem


"Tuần sinh hoạt công dân" năm học 2019-2020 nhằm giúp sinh viên nắm bắt những thông tin tổng quan về Trường CĐ Công nghệ Thông tin – ĐHĐN

"Tuần sinh hoạt công dân" năm học 2019-2020 nhằm giúp sinh viên nắm bắt những thông tin tổng quan về Trường CĐ Công nghệ Thông tin – ĐHĐN.

Buổi đầu còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới, cách học tập mới; Trường CĐ CNTT thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa đã giới thiệu, hướng dẫn, định hướng giúp các tân sinh viên năm thứ 1 có thể làm quen, nắm bắt được những thông tin cần thiết khi bắt đầu vào năm học mới như: Phương pháp học tập tín chỉ, xây dựng kế hoạch học tập, công tác an ninh chính trị, hoạt động Đoàn, Hội và các phong trào.

Bên cạnh đó, các tân sinh viên còn được phổ biến Quy chế công tác sinh viên, chế độ chính sách và chăm sóc sức khỏe, Quy chế quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định trong quá trình học tập tại Nhà trường.

BÌNH LUẬN