Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của trường Công nghệ Thông tin năm 2012

Bài viết đăng vào: 16-04-2012 | 669 lượt xem


Thực hiện Hướng dẫn số 997/HDQH-ĐHĐN ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Đại học Đà Nẵng về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Đại học Đà Nẵng năm 2012, ngày 16/04/2012 Trường CĐ Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị lấy thư giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông năm 2012.

Đến dự hội nghị có PGS-TS Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng; ThS Nguyễn Thị Kim Bình – ủy viên BTV, Chánh văn phòng Đảng ủy ĐHĐN; PGS-TS Tăng Tấn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ ĐHĐN và các đồng chí trong Tổ công tác của Đại học Đà Nẵng. Về phía Trường CĐ Công nghệ Thông tin có TS Trần Tấn Vinh- Bí thư Chi bộ cơ sở, Hiệu trưởng, cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ giảng viên đã được bổ nhiệm ngạch.
 

 
Trước khi triển khai chương trình chính thức của Hội nghị, Trường CĐ Công nghệ Thông tin rất phấn khởi và vui mừng được PGS-TS Trần Văn Nam, Giám đốc Đại học Đà Nẵng trao Quyết định thành lập 2 Phòng: Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học và Phòng Công tác Sinh viên (tách ra từ Phòng Đào tạo và CTSV), và Quyết định thành lập 2 Khoa: Khoa Công Nghệ Thông Tin (trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Tin học) và Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế (trên cơ sở nâng cấp Bộ môn Kế toán – Tin học).
 

 
PGS-TS Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN trao các Quyết định thành lập các Phòng và Khoa của Trường CĐ CNTT.
 
Tại Hội nghị, cán bộ viên chức của Trường đã được nghe PGS-TS Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy,Giám đốc Đại học Đà Nẵng quán triệt quan điểm, mục đích và yêu cầu của công tác qui hoạch cán bộ năm 2012, nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác qui hoạch cán bộ đối với chiến lược phát triển của nhà trường trong thời gian đến.
 


PGS-TS Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng và bồi dưỡng bộ máy lãnh đạo- quản lý, toàn thể cán bộ viên chức của Trường đã cân nhắc và viết thư giới thiệu những người có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ và năng lực quản lý vào những chức vụ chủ chốt của Trường.
 

 
TS. Trần Tấn Vinh, Bí thư Chi bộ cơ sở, Hiệu Trưởng phát biểu tại Hội nghị

BÌNH LUẬN