Thông báo Cuộc thi Sinh viên giỏi Tiếng Anh 2017

Bài viết đăng vào: 27-10-2017 | 1787 lượt xem


Cuộc thi nhằm giúp sinh viên có động cơ, ý thức, điều kiện thực hành và phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh, góp phần vào định hướng đào tạo quốc tế hóa cho sinh viên Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng và tạo sân chơi bổ ích, giúp sinh viên trang bị thêm kiến thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới.

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

·    Cuộc thi nhằm giúp sinh viên có động cơ, ý thức, điều kiện thực hành và phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Anh, góp phần vào định hướng đào tạo quốc tế hóa cho sinh viên Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng và tạo sân chơi bổ ích, giúp sinh viên trang bị thêm kiến thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới.

·   Tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tìm hiểu và đề xuất giải pháp trước thời cơ và thách thức mà Công nghiệp lần thứ 4 mang lại trong các lĩnh vực liên quan.

·   Là dịp để các bạn sinh viên gặp gỡ, giao lưu và trao dồi các kỹ năng mềm.

CHỦ ĐỀ VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

·   Chủ đề cuộc thi “Sinh viên SICT với Công nghiệp 4.0”

·   Đối tượng tham gia là sinh viên Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng

·   Mỗi đội có 03 sinh viên; khuyến khích 02 sinh viên Công nghệ thông tin và 01 sinh viên Quản trị Kinh doanh

 

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

·   01 Giải Nhất

·   01 Giải Nhì

·   01 Giải Ba

·   03 Giải Khuyến Khích

THỂ LỆ

 

Thời gian

Vòng sơ khảo:

·   Mỗi đội xác định một chủ đề liên quan Công nghiệp 4.0. Với sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn, các đội sẽ thực hiện 01 video hoặc 01 bài thuyết trình (có thể kết hợp 02 hình thức) thể hiện nội dung của chủ đề được chọn và trình bày hướng giải quyết vấn đề liên quan.

·   10 đội sẽ được chọn vào Vòng thi sơ loại dựa trên sự các tiêu chí và sự đánh giá liên tục của giáo viên hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện.

 

 

 

 

 

01/11/2017 – 01/12/2017

Vòng thi sơ loại:

·   Các đội được chọn sẽ thực hiện phần thi thuyết trình trước Hội đồng gồm các giáo viên hướng dẫn.

·   06 đội sẽ được chọn vào Vòng thi chung kết dựa trên kết quả thuyết trình.

 

 

 

 

02/12/2017

Vòng thi chung kết: Gồm 3 phần thi:

·   Phần thi giao lưu: trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm.

·   Phần thi thuyết trình;

·   Phần thi hùng biện và tranh luận.

 

29/12/2017

 

LIÊN HỆ

+ Email: etc@sict.udn.vn

+ Tel: +84(0)236.6.552.688

+ Website: http://sict.udn.vn

 

BÌNH LUẬN