Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Bài viết đăng vào: 23-12-2019 | 830 lượt xem


Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV, Thông tư 03/2019/TT-BNV và các quy định pháp luật hiện hành;

- Thực hiện Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin đã được Đại học Đà Nẵng phê duyệt, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường đã tổ chức xét tuyển đối với ứng viên dự tuyển; Nay, Hội đồng tuyển dụng viên chức xin thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:

Kết quả xét tuyển theo danh sách đính kèm tại đây.

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển vien chức 2019 xem tại đây

BÌNH LUẬN