Kế hoạch giao nhận hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ năm 2012

Bài viết đăng vào: 12-05-2012 | 217 lượt xem


Thực hiện lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012

Kính gửi:- Các sở giáo dục và đào tạo;
     - Các đại học, học viện;
                      - Các trường đại học và cao đẳng.           

           Thực hiện lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 như sau:

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

 a) Quản lý và bảo vệ hồ sơ ĐKDT, có phương án đề phòng và xử lý kịp thời các sự cố hoả hoạn, thiên tai và các tình huống bất trắc có thể xảy ra; thực hiện đúng qui trình nhập dữ liệu, đúng cấu trúc của chương trình phần mềm máy tính tuyển sinh 2012 và kiểm dò kỹ trước khi sao đĩa dữ liệu ĐKDT bàn giao cho các trường.  

b) Hồ sơ ĐKDT sắp xếp theo mã đơn vị ĐKDT, ngành học, khối thi đúng thứ tự trong máy tính,đĩa ghi số liệu tương ứng với số lượng hồ sơ ĐKDT.

c) Khi bàn giao hồ sơ ĐKDT tuyệt đối không để mất mát, thất lạc, nhầm lẫn, sai lệch. Những sở giáo dục và đào tạo không đến bàn giao hồ sơ trực tiếp thì gửi hồ sơ ĐKDT, đĩa ghi số liệu và lệ phí theo đường bưu điện chuyển phát nhanh cho các trường. Gửi đĩa dữ liệu ĐKDT về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 d) Các sở bàn giao trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh cho các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi bản fotocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 của thí sinh có nguyện vọng học tại các trường đó.

 đ) Bàn giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo đĩa dữ liệu ĐKDT tại nơi giao nhận hồ sơ ĐKDT và truyền file dữ liệu ĐKDT về Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, theo địa chỉ: dtduy@moet.edu.vn; mục subject ghi DH, phần sau ghi mã tỉnh, ví dụ: Hà Nội là DH01, Quảng Ngãi DH35…

e) Các Sở giáo dục và đào tạo chuyển lệ phí tuyển sinh trung ương về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hoặc theo tài khoản 3712.1.1046310 Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội.

2. Đối với các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng       

a) Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cử cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh và máy tính đến nhận hồ sơ ĐKDT, lệ phí tuyển sinh do các sở giáo dục và đào tạo bàn giao ngay trong buổi sáng ngày giao nhận hồ sơ và lệ phí tuyển sinh, không để nhầm lẫn hoặc mất mát hồ sơ.

b) Các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi cần cử cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh đến nhận bản fotocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 của thí sinh có nguyện vọng học tại trường mình do các sở giáo dục và đào tạo bàn giao. Trong trường hợp các trường không đến nhận trực tiếp, cần có công văn đề nghị các sở giáo dục và đào tạo gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh.

c) Các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng có tổ chức thu hồ sơ ĐKDT tại trường (mã 99), nộp lệ phí tuyển sinh TW ngay trong ngày giao nhận hồ sơ.

3. Địa điểm và thời gian giao/nhận hồ sơ ĐKDT:

 - Tại Hà Nội: Khách sạn Kim Liên, Số 7 phố Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội; thời gian một ngày, từ 7h00 đến 14h00 ngày 10 tháng 5 năm 2012. Các sở giáo dục và đào tạo tập kết hồ sơ ĐKDT vào vị trí dành sẵn cho Sở trong hội trường nhà hàng số 1 tầng I và hội trường nhà hàng số 2 Khách sạn Kim Liên từ 16h.00' ngày 09/5/2012.

- Tại Tp.Hồ Chí Minh: Khách sạn Kỳ Hoà, Số 238 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh; thời gian từ 7h.00 đến 14h00 ngày 12 tháng 5 năm 2012. Các sở giáo dục và đào tạo tập kết hồ sơ ĐKDT vào vị trí dành sẵn cho Sở trong hội trường nhà hàng Hoa Hồng thuộc khuôn viên Khách sạn Kỳ Hoà từ 16h00 ngày 11/5/2012.

 Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng thực hiện đúng quy trình và thời gian giao/nhận hồ sơ và lệ phí tuyển sinh. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ qua điện thoại (04)36231655./. 

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu VT, Cục KTKĐCLGD.

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 (đã kí)
   
Bùi Văn Ga
 

BÌNH LUẬN