Thông báo nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2013

Bài viết đăng vào: 29-09-2013 | 264 lượt xem


Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn trung ương, cơn bão số 10 năm 2013 (Siêu bão Wutip) sẽ đổ bộ vào đất liền vào ngày 30/09/2013 và gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi bắt đầu từ sáng ngày 30/09/2013.

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ dạy và nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2013

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn trung ương, cơn bão số 10 năm 2013 (Siêu bão Wutip) sẽ đổ bộ vào đất liền vào ngày 30/09/2013 và gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi bắt đầu từ sáng ngày 30/09/2013.

Thực hiện chỉ thị của Giám đốc Đại học Đà Nẵng và sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường nhằm bảo đảm an toàn cho sinh viên trong những ngày mưa bão, Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thông báo cho toàn thể sinh viên có giờ học (lí thuyết, thực hành,…) vào cả ngày Thứ 2, 30/09/2013 được nghỉ học. Tất cả giảng viên, cán bộ hướng dẫn thực hành có giờ dạy vào thời gian nêu trên được nghỉ dạy. Đối với việc dạy bù các lớp học phần này, các giảng viên và cán bộ hướng dẫn thực hành cần chủ động liên hệ Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học để đăng kí.

Đề nghị toàn thể sinh viên, giảng viên, cán bộ hướng dẫn thực hành thực hiện nghiêm túc theo nội dung của Thông báo này.

Lưu ý: CBVC vẫn làm việc bình thường.

BÌNH LUẬN