Biểu mẫu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Đồ họa đa phương tiện

Bài viết đăng vào: 18-04-2015 | 273 lượt xem


THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
 
Ngành Tin học ứng dụng
(Chuyên ngành Đồ họa Đa phương tiện)

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy bậc Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh - Thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Có đủ hội trường, phòng học đảm bảo chất lượng;
- Có có trang bị đầy đủ máy chiếu để phục vụ giảng dạy;
- Các phòng thực hành, thí nghiệm có đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Các phòng thực hành máy tính được kết nối Internet, hệ thống Internet wifi phủ sóng trong toàn trường;
- Có Ký túc xá khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu cho 20% sinh viên toàn trường.
- Số liệu chi tiết xem tại Biểu mẫu 22 về Công khai cơ sở vật chất.
III Đội ngũ giảng viên - Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của nhà trường và của Đại học Đà Nẵng, được đào tạo trong và ngoài nước. Giảng viên thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
- Số liệu chi tiết xem tại Biểu mẫu 23 về Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập chung;
- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;
- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường, tổ chức chăm lo về sức khỏe cho sinh viên;
- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho  sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Người học phải tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Đà Nẵng và của nhà trường;
- Người học phải tích cực trong việc tự học, nghiên cứu, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ ngoại ngữ và trau dồi các kỹ năng mềm đáp ứng đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Các kiến thức căn bản và kỹ năng cần thiết để sử dụng hệ thống máy tính kết nối internet, các dịch vụ internet vào lĩnh vực điện tử viễn thông;
- Khả năng phân tích, thiết kế và lập trình để giải quyết các bài toán Tin học ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất đặc biệt là các bài toán tự động hóa;
- Khả năng tham gia các dự án thiết kế, lắp đặt và vận hành mạng viễn thông; các dự án về phần mềm nhúng…;
- Sinh viên ra trường có trình độ ngoại ngữ TOEIC đạt tối thiểu 300 điểm hoặc tương đương.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ - Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác trong các cơ quan, đơn vị, công ty và tập đoàn chuyên về tin học, viễn thông, tham gia các dự án phát triển các hệ thống tự động, hệ thống truyền số liệu, phần mềm nhúng.

BÌNH LUẬN