Biểu mẫu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Hệ thống thông tin

Bài viết đăng vào: 18-04-2015 | 283 lượt xem


THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
 
Ngành Hệ thống thông tin
(Chuyên ngành Hệ thống thông tin)
 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy bậc Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh - Thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Có đủ hội trường, phòng học đảm bảo chất lượng;
- Có có trang bị đầy đủ máy chiếu để phục vụ giảng dạy;
- Các phòng thực hành, thí nghiệm có đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Các phòng thực hành máy tính được kết nối Internet, hệ thống Internet wifi phủ sóng trong toàn trường;
- Có Ký túc xá khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu cho 20% sinh viên toàn trường.
- Số liệu chi tiết xem tại Biểu mẫu 22 về Công khai cơ sở vật chất.
III Đội ngũ giảng viên - Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của nhà trường và của Đại học Đà Nẵng, được đào tạo trong và ngoài nước. Giảng viên thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
- Số liệu chi tiết xem tại Biểu mẫu 23 về Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập chung;
- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;
- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường, tổ chức chăm lo về sức khỏe cho sinh viên;
- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho  sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Người học phải tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Đà Nẵng và của nhà trường;
- Người học phải tích cực trong việc tự học, nghiên cứu, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ ngoại ngữ và trau dồi các kỹ năng mềm đáp ứng đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có khả năng phân tích viên dữ liệu phục vụ điều hành và ra quyết định quản lý;
- Ứng dụng các kiến thức căn bản về thuật toán, các phương pháp phân tích, mô hình hóa… làm  nền tảng triển khai các ứng dụng hệ thống thông tin;
- Xây dựng và quản trị  hệ cơ sở dữ liệu, tổ chức kho dữ liệu, khai phá dữ liệu liên quan đến các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh;
- Quản trị an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, mạng máy tính, hổ trợ hoạt động quản lý xí nghiệp; hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp;
- Sinh viên ra trường có trình độ ngoại ngữ TOEIC đạt tối thiểu 300 điểm hoặc tương đương.
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ - Sau khi tốt nghiệp ngành hệ thống thông tin, người học có thể quản trị các hệ thống thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu tại các công ty, doanh nghiệp hoặc trở thành lập trình viên chuyên nghiệp hoặc tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo CNTT.

BÌNH LUẬN