Biểu mẫu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo ngành Kế toán - Tin học

Bài viết đăng vào: 17-04-2013 | 217 lượt xem


THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015
 
Ngành Kế toán
(Chuyên ngành Kế toán – Tin học)

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy bậc Cao đẳng
I Điều kiện tuyển sinh - Thực hiện theo quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) - Có đủ hội trường, phòng học đảm bảo chất lượng;
- Có có trang bị đầy đủ máy chiếu để phục vụ giảng dạy;
- Các phòng thực hành, thí nghiệm có đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học;
- Các phòng thực hành máy tính được kết nối Internet, hệ thống Internet wifi phủ sóng trong toàn trường;
- Có Ký túc xá khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu cho 20% sinh viên toàn trường.
- Số liệu chi tiết xem tại Biểu mẫu 22 về Công khai cơ sở vật chất.
III Đội ngũ giảng viên - Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của nhà trường và của Đại học Đà Nẵng, được đào tạo trong và ngoài nước. Giảng viên thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
- Số liệu chi tiết xem tại Biểu mẫu 23 về Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu.
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học - Bảo đảm môi trường học tập trên lớp, ở phòng ký túc xá và khu vực học tập chung;
- Tổ chức các phong trào thể thao, văn nghệ truyền thống của trường học, của Đoàn, Hội sinh viên nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sống lành mạnh, vui, khỏe;
- Đảm bảo an toàn trong học tập, sinh hoạt trong nhà trường, tổ chức chăm lo về sức khỏe cho sinh viên;
- Ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá cho  sinh viên dân tộc, vùng sâu, thuộc gia đình chính sách có nguyện vọng ở nội trú;
V Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Người học phải tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Đà Nẵng và của nhà trường;
- Người học phải tích cực trong việc tự học, nghiên cứu, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ ngoại ngữ và trau dồi các kỹ năng mềm đáp ứng đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
VI Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được - Có hiểu biết về kế toán, thực hành tốt các chương trình phần mềm về kế toán ứng dụng tin học vào kế toán viết được một số chương trình nhỏ nhằm phục vụ cho công tác kế toán;
- Có khả năng phân tích, thiết kế và lập trình để giải quyết các bài toán ứng dụng tin học trong lĩnh vực kế toán;
- Nắm vững kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ Kế toán, Kiểm toán, thuế; sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán hiện thời;
- Có khả đủ năng xây dựng các chương trình kế toán cơ bản; đưa ra quyết định đúng đắn để điều hành hiệu quả hoạt động tài chính của Doanh nghiệp, đơn vị HCSN; phân tích, Lập báo cáo, Quyết toán Thuế và các nghiệp vụ Kế toán, Kiểm toán;
- Có kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng
VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ - Sinh viên tốt nghiệp sẽ trở thành chuyên viên kế toán giỏi, sử dụng thành thạo công cụ CNTT phục vụ nghiệp vụ kế toán, có thể làm kế toán trong các cơ quan, đơn vị kinh doanh, hành chính sự nghiệp …

BÌNH LUẬN