Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất năm học 2013-2014

Bài viết đăng vào: 01-11-2012 | 244 lượt xem


     ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                              Biểu mẫu 22
    TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
năm học 2013-2014

 

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng
I Diện tích đất đai ha 36,32
II Diện tích sàn xây dựng   12785
1 Giảng đ­ường    
  Số phòng phòng 55
  Tổng diện tích m2 3336
2 Phòng học máy tính    
  Số phòng phòng 4
  Tổng diện tích m2 379
3 Phòng học ngoại ngữ   Dùng chung
  Số phòng phòng  
  Tổng diện tích m2  
4 Thư­ viện m2 288
5 Phòng thí nghiệm    
  Số phòng   phòng 2
  Tổng diện tích m2 190
6 Xư­ởng thực tập, thực hành    
  Số phòng  phòng  
  Tổng diện tích m2  
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý    
  Số phòng phòng 52
  Tổng diện tích m2 3570
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 196
9 Diện tích khác:    
  Diện tích hội trường m2 285
  Diện tích nhà văn hóa       m2  
  Diện tích nhà thi đấu đa năng  m2  
  Diện tích bể bơi m2  
  Diện tích sân vận động m2  

BÌNH LUẬN