Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo

Bài viết đăng vào: 01-11-2012 | 178 lượt xem


Chuẩn đầu ra chung:

1. Về đạo đức

 • Luôn luôn sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
 • Có lòng yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần tự hào dân tộc, thương yêu đồng loại;
 • Có lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để cuộc sống cá nhân ngày càng tốt đẹp hơn và góp phần phát triển đất nước;

2. Trình độ tư duy

 • Có năng lực tư duy logic trong giải quyết vấn đề thực tế;
 • Có khả năng lý luận khoa học;
 • Có khả năng đề xuất những giải pháp mới mang tính sáng tạo.

3. Năng lực chuyên môn

 • Nắm vững các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và biết ứng dụng để giải quyết các bài toán thực tế đặt ra;
 • Có khả năng phát triển kiến thức, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình hoạt động nghề nghiệp

4. Khả năng làm việc theo nhóm

 • Hòa đồng với tập thể, chia sẻ thông tin, biết cách dựa vào sức mạnh tập thể để tìm ra giải pháp cho một vấn đề;
 • Sử dụng thành thạo các công cụ làm việc từ xa theo nhóm.

5. Khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

 • Đọc và hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh;
 • Có khả năng giao tiếp, trình bày báo cáo chuyên môn bằng tiếng Anh;
 • Có chứng chỉ TOEIC đạt 300 điểm (hoặc tương đương)

6. Tự học tập, nghiên cứu khoa học

 • Biết tự tổ chức học tập theo nhu cầu cá nhân;
 • Biết phát hiện và đặt ra vấn đề cần quan tâm nghiên cứu và thực hiện giải quyết

7. Khả năng ứng xử, tổ chức cuộc sống và thích nghi với môi trường công tác

 • Khéo léo trong ứng xử, khôn ngoan trong đàm phán, chuẩn mực trong phát ngôn, thể hiện nền nếp văn hóa, đạo đức trong mọi tình huống.
 • Tổ chức tốt cuộc sống trong mọi hoàn cảnh;
 • Luôn tư tin, lạc quan những lúc khó khăn;
 • Hòa nhập nhanh chóng với mọi hoàn cảnh sống;
 • Tự học tập, thích nghi với môi trường công tác;

II. Chuẩn đầu ra cho từng ngành đào tạo:

1. Ngành Công nghệ thông tin

 • Nắm vững các khối kiến thức căn bản được đào tạo, có kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng phổ biến
 • Có khả năng tự học, tiếp cận và tự nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin mới.
 • Có khả năng làm việc nhóm, tham gia phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. Có khả năng quản trị hệ thống máy tính trong phạm vi doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Có khả năng phân tích phân tích, thiết kế và lập trình các bài toán ứng dụng thực tiễn trong phạm vi các tổ chức kinh tế xã hội vừa và nhỏ

2. Ngành Công nghệ phần mềm

 • Nắm vững các khối kiến thức căn bản được đào tạo, có kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng phổ biến
 • Có khả năng tự học, tiếp cận và tự nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin mới.
 • Có khả năng làm việc nhóm, tham gia phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Có khả năng phân tích phân tích, thiết kế và lập trình các bài toán ứng dụng thực tiễn trong phạm vi các tổ chức kinh tế xã hội vừa và nhỏ
 • Có hiểu biết về ngành công nghiệp phần mềm, nắm vững qui trình và phương pháp tổ chức phát triển dự án phần mềm. Có kỹ năng làm việc sáng tạo trong các đơn vị phát triển phần mềm chuyên nghiệp

3. Ngành Công nghệ mạng và truyền thông

 • Nắm vững các khối kiến thức căn bản được đào tạo, có kỹ năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng phổ biến
 • Có khả năng tự học, tiếp cận và tự nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin mới.
 • Có khả năng làm việc nhóm, tham gia phân tích, thiết kế, triển khai và quản trị các hệ thống mạng máy tính với qui mô vừa và nhỏ
 • Có hiểu biết về các hệ thống kỹ thuật mạng và truyền thông, các giải pháp về an ninh và lập trình ứng dụng mạng. Có thể làm việc trong các đơn vị chuyên ngành về cung cấp các giải pháp và dịch vụ mạng máy tính

4. Ngành Kế toán – Tin học:

 • Có hiểu biết về kế toán, thực hành tốt các chương trình phần mềm về kế toán ứng dụng tin học vào kế toán viết được một số chương trình nhỏ nhằm phục vụ cho công tác kế toán.
 • Có khả năng phân tích, thiết kế và lập trình để giải quyết các bài toán ứng dụng tin học trong lĩnh vực kế toán.
 • Khi sinh viên tốt nghiệp có thể làm kế toán trong các cơ quan, đơn vị kinh doanh, hành chính sự nghiệp …

BÌNH LUẬN