Hội nghị tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Bài viết đăng vào: 12-05-2013 | 565 lượt xem


Thực hiện Nghị quyết về phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng tại Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, sáng ngày 03/5/2013, khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông phối hợp với Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cho các nhóm chuyên trách.

Thực hiện Nghị quyết về phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng tại Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, sáng ngày 03/5/2013, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin phối hợp với Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục cho các nhóm chuyên trách.
Tham dự buổi tập huấn, về phía Ban đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng có ThS. Dương Mộng Hà - Trưởng ban, TS. Nguyễn Quảng Giao - Phó Trưởng ban cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên của Ban. Về phía Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin có TS. Trần Tấn Vinh - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá và các thành viên của các nhóm chuyên trách. Tham dự buổi tập huấn còn có sự hiện diện đoàn cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ do TS. Hoàng Dũng - Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn.
Phát biểu khai mạc, ThS. Dương Mộng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Tự đánh giá - quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng để báo cáo về tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để nhà trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

ThS. Dương Mộng Hà phát biểu khai mạc

Tiếp theo chương trình, TS. Trần Tấn Vinh phát biểu khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin nói chung và công tác Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường nói riêng. Trong những năm qua, hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt quá trình đào tạo của Trường. Điều đó đã giúp cho chất lượng đào tạo của Nhà trường không ngừng được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng, không ngừng biến đổi của thị trường lao động công nghệ thông tin.
Trong năm học 2012-2013, tham gia kiểm định chất lượng giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức một cách thống nhất, chặt chẻ và quan tâm chỉ đạo sát sao quá trình thực hiện công tác Tự đánh giá. Nhà trường cũng đã phối hợp với Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm cho các thành viên tham gia công tác tự đánh giá. Bên cạnh đó, công tác Tự đánh giá đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường. 
 

TS. Trần Tấn Vinh phát biểu tại Hội nghị 

Nội dung chính của Hội nghị tập huấn do ThS. Dương Mộng Hà và TS. Nguyễn Quang Giao - hai chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng báo cáo. Các bản báo cáo Tự đánh giá của các nhóm chuyên trách được hai chuyên gia phân tích một cách kỹ lưỡng, rõ ràng và khoa học. Các câu hỏi của thành viên các nhóm chuyên trách được giải đáp cặn kẽ, rõ ràng và sinh động. Ngoài ra, các thành viên tham gia được hai chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện viết báo cáo Tự đánh giá cũng như thực tiễn đánh giá ngoài ở các trường đại học, cao đẳng. 
 

TS. Nguyễn Quang Giao tư vấn viết báo cáo Tự đánh giá 

Sau hơn 4 giờ giờ làm việc nghiêm túc, Hội nghị tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin đã đạt  được kết quả đề ra. Sự thành công của Hội nghị tập huấn là cơ sở để Nhà trường hoàn thành công tác Tự đánh giá, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tham gia kiểm định chất lượng giáo dục. Đồng thời khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

BÌNH LUẬN