10 nghề nghiệp tốt nhất trong lĩnh vực CNTT - năm 2014

Bài viết đăng vào: 12-03-2014 | 920 lượt xem


 Mới đây, Website nổi tiếng Toptenreviews đã có cuộc khảo sát, bình chọn 10 nghề nghiệp tốt nhất trong lĩnh vực CNTT trong năm 2014.

Mới đây, Website nổi tiếng Toptenreviews đã có cuộc khảo sát,

bình chọn 10 nghề nghiệp tốt nhất trong lĩnh vực CNTT trong năm 2014. Không ngạc nhiên khi Kỹ sư phần mềm (Software Engineer) vẫn giữ vị trí đứng đầu, các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về:

- Viễn thông (Telecommunication)

- Phân tích viên hệ thống (System analyst)

- Chuyên gia an ninh mạng (Network Security Specialist)

- Quản trị mạng (Network administrator – thiên về phần cứng)

- Quản trị cơ sở dữ liệu (Database Administrator)

- Thông tin điện tử về sức khỏe (Health informatics)

- Hỗ trợ kỹ thuật máy tính (Computer Tech Support)

- Phát triển Web (Web Developer)

- Quản trị Web (Webmaster).

BÌNH LUẬN