Chỉ tiêu tuyển sinh khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông - Đại học Đà Nẵng 2014

Bài viết đăng vào: 03-03-2014 | 1405 lượt xem


Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng công bố chỉ tiêu tuyển sinh chính thức năm 2014.

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2014 là 970. Đặc biệt năm nay, trường có 4 chuyên ngành mới: Đồ họa đa phương tiện, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành và Truyên thông Marketing.

Trường Cao đẳng công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh trong cả nước. Có hai hình thức tuyển sinh chính:

-          Xét điểm thi đại học Khối A, A1, D1

-          Tổ chức kỳ thi cao đẳng theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

Ngoài ra, trường có có 80 chỉ tiêu hệ liên thống chính quy cho Ngành Công nghệ Thông tin và Ngành Kế toán.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng 2014

STT

Ngành,  chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

970

1

Ngành: Công nghệ Thông tin

C480201

A, A1, D1

300

2

Ngành: Khoa học Máy tính

Chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm

C480101

A, A1, D1

70

3

Ngành: Truyền thông và Mạng máy tính Chuyên ngành: Công nghệ Mạng và Truyền thông

C480102

A, A1, D1

70

4

Ngành: Hệ thống Thông tin

C480104

A, A1, D1

60

5

Ngành: Tin học ứng dụng

C480202

A, A1, D1

110

Chuyên ngành: Tin học - Viễn thông

 

60

Chuyên ngành: Đồ họa đa phương tiện

50

6

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

C510304

A, A1, D1

50

7

Ngành: Kế toán

Chuyên ngành: Kế toán – Tin học

 

C340301

A, A1, D1

140

8

Ngành: Quản trị kinh doanh

 

 

C340101

A, A1, D1

120

Chuyên ngành: Thương mại Điện tử

70

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành

50

9

Ngành Marketing

Chuyên ngành Truyên thông Marketing

C340115

A, A1, D1

50

 

NỘI DUNG LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN