Cơ hội nghề nghiệp và học tập của ngành QTKD du lịch và dịch vụ lữ hành

Bài viết đăng vào: 24-03-2014 | 712 lượt xem


Cơ hội nghề nghiệp và học tập của Sinh viên chuyên ngành QTKD du lịch và dịch vụ lữ hành sau khi tốt nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ HỌC TẬP

1. Cơ hội nghề nghiệp

          Ngành du lịch Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành này cũng ngày càng cao tạo cơ hội  lớn cho sinh viên khi ra trường.

         Khi tốt nghiệp chuyên ngành QTKD Du lịch và Dịch vụ lữ hành, với kiến thức và kỹ năng toàn diện về lĩnh vực này, sinh viên có thể đảm nhiệm tốt các vị trí sau:.

                  Chuyên viên đại lý lữ hành

                  Hướng dẫn viên du lịch

                  Chuyên viên bán các chương trình Du lịch,

                  Chuyên viên trợ lý điều hành Tour,

                  Chuyên viên bộ phận quản trị thanh toán điện tử,

                  Chuyên viên bộ phận chăm sóc khách hàng,

                  Tư vấn viên cho các nhà quản trị trong việc thực hiện chiến lược Du lịch, Lữ hành.

         Nhân viên quản lý Du lịch tại các cơ quan quản lí du lịch ở trung ương và địa phương.

         Ngoài ra, với kiến thức về Quản trị kinh doanh tổng quát được cung cấp đồng thời trong suốt quá trình học, sinh viên cũng có thể làm việc ở các bộ phận thuộc chức năng quản trị kinh doanh khác như bộ phận quản trị nhân lực, bộ phận kế hoạch, bộ phận quản trị chiến lược, bộ phận quản trị sản xuất và tác nghiệp, bộ phận quản trị hậu cần… trong tất cả các doanh nghiệp.

2. Cơ hội học tập

         Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có đầy đủ kiến thức cơ sở để tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn tại các trường đại học trong nước và quốc tế.

BÌNH LUẬN