Cơ hội nghề nghiệp và học tập của ngành QTKD du lịch và dịch vụ lữ hành

Bài viết đăng vào: 24-03-2014 | 752 lượt xem


Cơ hội nghề nghiệp và học tập của Sinh viên chuyên ngành QTKD du lịch và dịch vụ lữ hành sau khi tốt nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ HỌC TẬP

1. Cơ hội nghề nghiệp

          Ngành du lịch Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Vì vậy nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành này cũng ngày càng cao tạo cơ hội  lớn cho sinh viên khi ra trường.