Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tin học

Bài viết đăng vào: 11-03-2014 | 684 lượt xem


Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được nhiều công việc và vị trí thuộc ngành kế toán tại hơn 500.000 doanh nghiệp trên cả nước.

1 Cơ hội nghề nghiệp

      Sinh viên tốt nghiệp chuyên chuyên ngành Kế toán – Tin học bậc cao đẳng có thể làm việc tại những vị trí đang có nhu cầu cao, chủ yếu trong các lĩnh vực sau:

- Kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp thuộc các loại hình (Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty nước ngoài....), tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của nhà nước;

- Kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán Việt Nam và quốc tế;

- Các nhà tư vấn và dịch vụ kế toán, thuế tại các công ty dịch vụ kế toán và tư vấn;

- Các chuyên gia tư vấn hệ thống kế toán, phân tích, xây dựng và triển khai phần mềm kế toán tại các công ty phần mềm, các công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp;

- Đảm nhận các vị trí kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp, các tập đoàn, các tổng công ty, ngân hàng, các thể chế tín dụng khác,….

2 Cơ hội học tập

      Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có đầy đủ kiến thức cơ sở để tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn, có cơ hội liên thông lên đại học các chuyên ngành của Khoa Kế toán và Khoa Thống kê Tin học trường ĐHKT (ĐHĐN) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nướchoặc có thể tiếp tục học tập để đạt được các bằng cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán của Việt Nam và quốc tế.

 

 

BÌNH LUẬN