Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử

Bài viết đăng vào: 24-03-2014 | 716 lượt xem


TMĐT được Nhà nước khuyến khích và bản thân các doanh nghiệp cũng nhận thức được giá trị của việc áp dụng hình thái này vào sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể tham gia vào việc vận hành, quản lý hoạt động Thương mại điện tử tại các doanh nghiệp, các tổ chức Chính phủ.

 CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ HỌC TẬP

1 Cơ hội nghề nghiệp

      TMĐT được Nhà nước khuyến khích và bản thân các doanh nghiệp cũng nhận thức được giá trị của việc áp dụng hình thái này vào sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể tham gia vào việc vận hành, quản lý hoạt động Thương mại điện tử tại các doanh nghiệp, các tổ chức Chính phủ. 

      Khi tốt nghiệp chuyên ngành TMĐT, với kiến thức và kỹ năng toàn diện về lĩnh vực này, sinh viên có thể đảm nhiệm tốt các vị trí sau:

- Chuyên viên bộ phận quản trị dự án TMĐT,

- Chuyên viên bộ phận quản trị marketing TMĐT,

- Chuyên viên bộ phận truyền thông kinh doanh trực tuyến,

- Chuyên viên bộ phận quản trị thanh toán điện tử,

- Chuyên viên bộ phận quản trị hệ thống thông tin TMĐT,

- Chuyên viên bộ phận quản trị và vận hành website,

- Tư vấn viên cho các nhà quản trị trong việc thực hiện chiến lược TMĐT,

- Chuyên viên thuộc các bộ phận có liên quan đến quản lý nhà nước về TMĐT ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp,

- Cán bộ nghiên cứu, cán bộ phục vụ giảng dạy TMĐT ở các trung tâm nghiên cứu hoặc các cơ sở đào tạo.

      Ngoài ra, với kiến thức về Quản trị kinh doanh tổng quát được cung cấp đồng thời trong suốt quá trình học, sinh viên cũng có thể làm việc ở các bộ phận thuộc chức năng quản trị kinh doanh khác như bộ phận quản trị nhân lực, bộ phận kế hoạch, bộ phận quản trị chiến lược, bộ phận quản trị sản xuất và tác nghiệp, bộ phận quản trị hậu cần… trong tất cả các doanh nghiệp.

2 Cơ hội học tập

      Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ có đầy đủ kiến thức cơ sở để tiếp tục học tập ở bậc đào tạo cao hơn ở các chuyên ngành như Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing, Thống kê tin học tại các trường đại học trong nước và quốc tế.

BÌNH LUẬN