Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

Bài viết đăng vào: 10-04-2014 | 676 lượt xem


Cơ hội nghề nghiệp và học tập sau khi tốt nghiệp đối với sinh viên chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Phần mềm sẽ có đủ năng lực để làm việc ở các vị trí:

  - Lập trình viên chuyên nghiệp với các nền tảng khác nhau

  - Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống

  - Chuyên viên kiểm thử phần mềm

  - Quản trị dự án phần mềm

  - Cán bộ tin học có khả năng khai thác sử dụng các sản phẩm phần cứng, phần mềm; tham gia vào các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, khoa học công nghệ và các hoạt động khác của xã hội

Đồng thời sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của khoa CNTT trường Đại học bách khoa, khoa Thống kê tin học trường Đại học Kinh tế và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

BÌNH LUẬN