Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin

Bài viết đăng vào: 12-03-2014 | 887 lượt xem


Tên ngành: Công nghệ thông tin  

Chỉ tiêu: 300  

Mã ngành: C480201

Khối thi: A, A1, D1

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 

Tên ngành: Công nghệ thông tin

Chỉ tiêu: 300

ngành: C480201
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có thể đảm nhiệm công việc:


+  Chuyên viên CNTT, có khả năng quản lý hệ thống thông tin của các cơ quan, xí nghiệp.
+  Giảng dạy CNTT tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành CNTT tại các trường CĐ.
+  Phân tích, thiết kế, điều hành hệ thống thông tin.
+  Lập trình ứng dụng trong chuyên môn và quản lý.
+ Thiết kế website và quản lý hệ thống giao dịch điện tử.
+ Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL, Oracle, MySQL, ...

BÌNH LUẬN