Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp Ngành Hệ thống Thông tin

Bài viết đăng vào: 10-04-2014 | 523 lượt xem


Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp Ngành Hệ thống Thông tin

Sinh viên tốt nghiệp Ngành Hệ thống Thông tin sẽ có đủ năng lực để các công việc:

   - Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống

   - Chuyên viên xây dựng và quản trị hệ thống thông tin cho doanh nghiệp

   - Chuyên viên xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu

   - Chuyên viên lập trình quản trị và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu

   - Cán bộ tin học có khả năng khai thác sử dụng các sản phẩm phần cứng, phần mềm; tham gia vào các hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, khoa học công nghệ và các hoạt động khác của xã hội

Đồng thời sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể học lên thông lên tất cả các ngành của khoa CNTT trường Đại học bách khoa, khoa Thống kê tin học trường Đại học Kinh tế và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

BÌNH LUẬN