Đại học Đà Nẵng tuyển thẳng vào 38 ngành

Bài viết đăng vào: 12-05-2012 | 249 lượt xem


Đại học Đà Nẵng thông báo tiêu chí, ngành tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển hệ chính quy vào các trường đại học, cao đẳng, phân hiệu và khoa trực thuộc năm 2012

Đại học Đà Nẵng thông báo tiêu chí, ngành tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển hệ chính quy vào các trường đại học, cao đẳng, phân hiệu và khoa trực thuộc năm 2012 như sau:
 
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN:
 
1. Đối tượng xét tuyển thẳng 
 
1) Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;
 
2) Người đã dự thi và trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng thành viên Đại học Đà Nẵng, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã dự thi mà không phải thi lại;
 
3) Thí sinh trong đội tuyển Olympic đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào một trong các ngành đại học mà Đại học Đà Nẵng có đào tạo, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học. Ngành học của những thí sinh này được ưu tiên xem xét phù hợp với môn thí sinh đã dự thi;
 
4) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 và đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn thí sinh đoạt giải mà Đại học Đà Nẵng có đào tạo (xem mục IV);
 
5) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 và đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn thí sinh đoạt giải mà Đại học Đà Nẵng có đào tạo (xem mục IV);
 
6) Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày, hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng sẽ căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học ngành phù hợp.
 
2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển
 
1) Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học nhưng không đăng ký xét tuyển thẳng, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn đại học trở lên và không có môn nào bị điểm 0, hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng sẽ xem xét, quyết định cho vào học đại học hoặc cao đẳng (nếu có nguyện vọng) theo ngành hoặc chuyên ngành thí sinh đăng ký dự thi;
 
2) Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học nhưng không đăng ký xét tuyển thẳng, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng đến dưới điểm sàn đại học và không có môn nào bị điểm 0, hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng sẽ xem xét, quyết định cho vào học cao đẳng theo ngành hoặc chuyên ngành thí sinh đăng ký dự thi.
 
3. Đối tượng xét tuyển
 
Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 33 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng sẽ xem xét, xét tuyển cho vào học dự bị các thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ ba năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ, nếu học ba năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông đạt loại khá tại các huyện này.
 
Những thí sinh được xét tuyển vào học phải học bổ sung kiến thức một năm. Đại học Đà Nẵng sẽ căn cứ vào kết quả học tập để phân trường, phân ngành. Chương trình, nội dung học bổ sung kiến thức do thủ trưởng các đơn vị đào tạo quy định.
 
Tổng số thí sinh được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào một ngành của từng trường, phân hiệu thuộc Đại học Đà Nẵng không vượt quá 10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của ngành đó.
 
II. DANH MỤC NGÀNH XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2012 THEO MÔN THÍ SINH ĐOẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI
 
Đại học Đà Nẵng quy định danh mục ngành tương ứng mà Đại học Đà Nẵng có đào tạo như sau:

1. Ngành đào tạo đại học

Môn thi
học sinh giỏi
Ngành đào tạo Mã ngành Trường đào tạo
 
 
Toán
 
Sư phạm toán học 52140209 Đại học Sư phạm
Toán ứng dụng 52460112 Đại học Sư phạm
Thống kê 52460201 Đại học Kinh tế
Vật lý
 
Sư phạm vật lý 52140211 Đại học Sư phạm
Vật lý học 52440102 Đại học Sư phạm
Hóa học Sư phạm hóa học 52140212 Đại học Sư phạm
Hóa học 52440112 Đại học Sư phạm
Công nghệ thực phẩm 52540101 Đại học Bách khoa
Khoa học môi trường 52440301 Đại học Sư phạm
  Sư phạm sinh học 52140213 Đại học Sư phạm
Sinh học Công nghệ sinh học 52420201 Đại học Sư phạm
    Đại học Bách khoa
Khoa học môi trường 52440301 Đại học Sư phạm
Ngữ văn Sư phạm ngữ văn 52140217 Đại học Sư phạm
Việt Nam học 52220113 Đại học Sư phạm
Văn học 52220330 Đại học Sư phạm
Văn hóa học 52220340 Đại học Sư phạm
Báo chí 52320101 Đại học Sư phạm
Lịch sử Sư phạm lịch sử 52140218 Đại học Sư phạm
Địa lý Sư phạm địa lý 52140219 Đại học Sư phạm
Địa lý học 52310501 Đại học Sư phạm
Tin học Sư phạm tin học 52140210 Đại học Sư phạm
Công nghệ thông tin
 
52480201 Đại học Sư phạm
Đại học Bách khoa
Tiếng Anh Sư phạm tiếng Anh 52140231 Đại học Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Anh 52220201 Đại học Ngoại ngữ
Quốc tế học 52220212 Đại học Ngoại ngữ
Tiếng Nga Ngôn ngữ Nga 52220202 Đại học Ngoại ngữ
 
Tiếng Trung
Sư phạm tiếng Trung Quốc 52140234 Đại học Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 Đại học Ngoại ngữ
 
Tiếng Pháp
Sư phạm tiếng Pháp 52140233 Đại học Ngoại ngữ
Ngôn ngữ Pháp 52220203 Đại học Ngoại ngữ

2. Ngành đào tạo cao đẳng

Môn thi
học sinh giỏi
Ngành đào tạo Mã ngành  
Trường đào tạo
 
Hóa học
 
Công nghệ kỹ thuật hóa học 51510401 Cao đẳng Công nghệ
Công nghệ thực phẩm 51540102 Cao đẳng Công nghệ
Sinh học Công nghệ sinh học 51420201 Cao đẳng Công nghệ
 
Tin học
 
 
 
 
Khoa học máy tính 51480101 Cao đẳng CNTT
Truyền thông và mạng máy tính 51480102 Cao đẳng CNTT
Hệ thống thông tin 51480104 Cao đẳng CNTT
Công nghệ thông tin
 
51480201 Cao đẳng Công nghệ
Cao đẳng CNTT
Tin học ứng dụng 51480202    Cao đẳng CNTT
IV. HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
 
1. Đối với đối tượng đăng ký tuyển thẳng 
 
- Thí sinh trong đội tuyển Olympic hay đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia đăng ký tuyển thẳng, làm một bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20-6-2012. Hồ sơ gồm:
 
a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ GD-ĐT);
 
b) Bản sao hợp lệ: giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận thuộc các đối tượng được tuyển thẳng khác.
 
c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012;
 
d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
 
e) Lệ phí tuyển thẳng là 15.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 10.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 5.000 đồng).
 
- Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng cần nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng cho sở giáo dục và đào tạo hay trực tiếp tại ban đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng trước ngày 20-6-2012. Hồ sơ gồm:
 
a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ GD&ĐT và bỏ qua các mục không liên quan);
 
b) Bản sao hợp lệ học bạ THPT; giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT; giấy chứng nhận là người khuyết tật hoặc giấy giám định sức khỏe;
 
c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4x6.
 
2. Đối với đối tượng được ưu tiên xét tuyển
 
Thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng, mà đăng ký dự thi, cần nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về sở giáo dục và đào tạo trong thời hạn từ ngày 15-3 đến hết ngày 16-4-2012 hoặc nộp trực tiếp tại Ban đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng từ ngày 17-4 đến hết ngày 23-4-2012. Hồ sơ gồm:
 
a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD-ĐT);
 
b) Bản sao hợp lệ: giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông;
 
c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
 
3. Đối với đối tượng được xét tuyển
 
Thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ ba năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2008 của Chính phủ, nếu học ba năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện này nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25-6-2012. Hồ sơ gồm:
 
a) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD-ĐT);
 
b) Bản sao hợp lệ học bạ ba năm học THPT; giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2012; bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;
 
c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
 
d) Lệ phí xét tuyển là 15.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 10.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 5.000 đồng).

BÌNH LUẬN