Giới thiệu chuyên ngành Công nghệ Mạng và Truyền thông

Bài viết đăng vào: 11-03-2014 | 946 lượt xem


Tên chuyên ngành: Công nghệ Mạng và Truyền thông

Chỉ tiêu: 70

ngành: C480102
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Tên chuyên ngành: Công nghệ Mạng và Truyền thông

Chỉ tiêu: 70

ngành: C480102
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

       Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ nắm vững kiến thức và kỹ năng thiết kế, vận hành, triển khai, quản trị các hệ thống mạng truyền thông; nắm vững kỹ năng bảo mật hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, đảm bảo an toàn dữ liệu; có cơ hội liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước. Tất cả các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp ngày nay đều được trang bị hệ thống mạng truyền thông, do đó nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này của trường hiện nay rất cao.

BÌNH LUẬN