Giới thiệu chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

Bài viết đăng vào: 11-03-2014 | 900 lượt xem


Tên chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Chỉ tiêu: 70

ngành: C480101
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 

Tên chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Chỉ tiêu: 70

ngành: C480101
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm sẽ được trang bị các kiến thức về Công nghệ thông tin, đặc biệt chuyên sâu các kỹ năng lập trình, quy trình sản xuất và quản lý các dự án phần mềm; có cơ hội được tuyển dụng làm việc tại tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm, ứng dụng CNTT, các cơ quan nhà nước, xí nghiệp,… Đồng thời cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa), Khoa Thống kê Tin học (Trường Đại học Kinh tế) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

BÌNH LUẬN