Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

Bài viết đăng vào: 11-03-2014 | 2153 lượt xem


Tên ngành: Công nghệ thông tin

Chỉ tiêu: 300

ngành: C480201
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Tên ngành: Công nghệ thông tin

Chỉ tiêu: 300

ngành: C480201
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 

      Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về Công nghệ thông tin, các kỹ năng quản trị mạng, thiết kế web và lập trình trên các môi trường khác nhau; có cơ hội được tuyển dụng làm việc tại tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, ứng dụng CNTT, các cơ quan nhà nước, xí nghiệp,… và cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa), Khoa Thống kê Tin học (Trường Đại học Kinh tế) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

BÌNH LUẬN