Giới thiệu ngành Hệ thống Thông tin

Bài viết đăng vào: 11-03-2014 | 777 lượt xem


Tên ngành: Hệ thống Thông tin

Chỉ tiêu: 60

ngành: C480104
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Tên ngành: Hệ thống Thông tin

Chỉ tiêu: 60

ngành: C480104
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin sẽ được trang bị những kiến thức chung về Công nghệ thông tin, đặc biệt những kỹ năng chuyên sâu về quản trị CSDL, phân tích, xây dựng và bảo đảm các HTTT cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ; có cơ hội được tuyển dụng làm việc tại các Công ty tư vấn, thiết kế, triển khai Hệ thống thông tin, quản trị CSDL, hoặc phụ trách HTTT trong các cơ quan nhà nước, công ty, xí nghiệp,… Đồng thời cũng có thể học liên thông lên tất cả các ngành của Khoa CNTT (Trường Đại học Bách khoa), Khoa Thống kê Tin học (Trường Đại học Kinh tế) và nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước.

 

BÌNH LUẬN