Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Công nghệ Mạng và Truyền thông

Bài viết đăng vào: 11-03-2014 | 743 lượt xem


Tên chuyên ngành: Công nghệ Mạng và Truyền thông

Chỉ tiêu: 70

ngành: C480102
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Tên chuyên ngành: Công nghệ Mạng và Truyền thông

Chỉ tiêu: 70

ngành: C480102
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 

Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức:
+ Có trình độ ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.
+ Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
+ Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng.
+ Có kiến thức vững chắc về mạng truyền thông và các công nghệ nền tảng của nó.
+Có kiến thức về các lĩnh vực như kiến trúc mạng, cấu hình mạng, thiết kế mạng, quản trị mạng, an ninh mạng, các hệ thống chuyển mạch, các mạng di động và các hệ thống truyền thông đa phương tiện

- Về kỹ năng:
+ Có khả năng thiết kế chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống mạng máy tính và truyền thông.
+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc trong ngành có chuyên môn liên quan.
+ Có khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa học.
+ Có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.
+ Có kỹ năng làm việc nhóm.

BÌNH LUẬN