Mục tiêu đào tạo chuyên ngành công nghệ phần mềm

Bài viết đăng vào: 11-03-2014 | 592 lượt xem


Tên chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Chỉ tiêu: 70

ngành: C480101
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Tên chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

Chỉ tiêu: 70

ngành: C480101
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

1.  Mục tiêu chung

- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học tự nhiên.

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin, lập trình máy tính, hệ thống máy tính, và các kiến thức liên quan cần thiết cho việc phát triển phần mềm.

- Trong năm học cuối, sinh viên được lựa chọn hướng học tập và nghiên cứu chuyên sâu: (1) lập trình với .NET, (2) lập trình với JAVA và di động, (3) phát triển ứng dụng Web. Phần kiến thức chuyên ngành sẽ trang bị cho sinh viên: kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm theo các định hướng khác nhau; kiến thức về thiết kế, xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm,và đặc biệt là kiến thức về các công việc cho một dự án phát triển phần mềm.

- Có trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ TOEIC đạt 300 điểm (hoặc tương đương)

- Có sức khỏe tốt để công tác.

2.  Mục tiêu cụ thể 

a.       Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lập trình với các nền tảng khác nhau, các phần hành công việc cho một dự án phát triển phần mềm.

- Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, có thể đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

- Vận dụng những kiến thức chuyên sâu trong các công việc cụ thể như:

   + Phân tích, thiết kế và lập trình ứng dụng, lập trình Web và các ứng dụng dựa trên nền tảng Web.

   + Phát triển các ứng dụng trên các thiết bị di động và mạng.

   + Lập trình, kiểm thử, hoặc quản trị các dự án phát triển phần mềm.

b.      Kỹ năng

- Tham gia thiết kế, cài đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thành phần phần cứng, phần mềm của các hệ thống hệ thống máy tính, mạng máy tính và các thiết bị dựa trên máy tính.

- Phân tích, thiết kế và xây dựng các phần mềm nghiệp vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Thiết kế và lập trình web các ứng dụng dựa trên nền tảng Web sử dụng các công cụ mã nguồn đóng và mã nguồn mở.

- Phát triển các ứng dụng trên các thiết bị di động và mạng.

- Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm với tư cách là nhà phân tích, thiết kế, lập trình viên, nhân viên kiểm thử, quản trị dự án,…

- Có các kỹ năng cơ bản về giao tiếp, thuyết trình.

- Kỹ năng tự học, tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.

- Có kỹ năng làm việc nhóm.

BÌNH LUẬN