Mục tiêu đào tạo Chuyên ngành Đồ họa Đa phương tiện

Bài viết đăng vào: 10-04-2014 | 910 lượt xem


Mục tiêu đào tạo Chuyên ngành Đồ họa Đa phương tiện

1. Mục tiêu chung

   - Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học tự nhiên.

   - Trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin, lập trình máy tính, hệ thống máy tính; lập trình máy tính, hệ thống máy tính; những kiến thức cần thiết về các miền ứng dụng liên quan về đồ họa đa phương tiện.

   - Trong năm học cuối, sinh viên được lựa chọn hướng học tập và nghiên cứu chuyên sâu: (1) Thiết kế đồ họa và quảng cáo, (2) Thiết kế Web, (3) Sản xuất Video kỹ thuật số. Phần kiến thức chuyên ngành sẽ trang bị cho sinh viên: kiến thức cơ bản liên quan đến đồ họa đa phương tiện; kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin trong đồ họa như

   - Có trình độ ngoại ngữ: chứng chỉ TOEIC đạt 300 điểm (hoặc tương đương)

   - Có sức khỏe tốt để công tác.

2. Mục tiêu cụ thể

      Kiến thức

   - Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin nói chung và các kiến thức, kỹ năng về đồ họa đa phương tiện nói riêng.

   - Có trình độ chuyên môn cơ bản về mỹ thuật và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Thiết kế đồ họa đa phương tiện. Nắm vững các phương pháp sáng tác thiết kế các sản phẩm quảng cáo truyền thông trên phim ảnh, truyền hình với tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu của đồ họa ứng dụng.

   - Vận dụng những kiến thức chuyên sâu theo hướng chuyên môn cụ thể như:

   - Xây dựng và thiết kế website; xuất bản truyền thông và nghệ thuật đồ họa trên trang web.

   - Thiết kế được các sản phẩm về đồ họa, quảng cáo, nhãn hiệu, in ấn; nắm vững các phương pháp sáng tạo trong thiết kế đồ họa.

   - Sản xuất được Video video kỹ thuật số, hoạt hình, và các phương tiện truyền thông đa phương tiện tương tác khác.

      Kỹ năng

   - Có năng lực sáng tạo, thiết kế trong lĩnh vực Đồ họa phương tiện, Nắm vững ngôn ngữ thiết kế đồ họa và các phương pháp sáng tác thiết kế đồ họa; Có kỹ năng thiết kế và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc đa phương tiện và các phần mềm thiết kế Đồ họa ứng dụng một cách thuần thục..

   - Thiết kế và xây dựng website trong lĩnh vực kinh doanh với qui mô vừa và nhỏ, có năng lực thiết kế và quản trị các trang web.

   - Xây dựng kịch bản chuyển động, dựng phim, biên tập âm thanh, thiết kế mô hình 3D. Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa ứng dụng 2D, 3D.

BÌNH LUẬN