Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ Lữ hành

Bài viết đăng vào: 03-03-2014 | 929 lượt xem


Tên chuyên ngành: QTKD Du lịch và Dịch vụ lữ hành

ngành: C340101
Thuộc ngành: Quản trị kinh doanh
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

1. Mục tiêu chung

Đào tạo người học trở thành cử nhân cao đẳng chuyên ngành QTKD Du lịch và Dịch vụ lữ hành nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kiến thức chuyên sâu về doanh nghiệp du lịch và dịch vụ lữ hành, đặc biệt người học sẽ được trang bị nhiều kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành. Người học sẽ vận dụng những kiến thức đã học để tổ chức, quản lý, điều hành du lịch và dịch vụ lữ hành tại các công ty du lịch, trung tâm du lịch, trung tâm lữ hành.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

Sinh viên chuyên ngành QTKD Du lịch và Dịch vụ Lữ hành sau khi tốt nghiệp sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực quản trị kinh doanh Du lịch nói chung và dịch vụ Lữ hành nói riêng.

 • Có kiến thức về kinh tế, quản lý và kinh doanh bao gồm: Kinh tế học, Marketing căn bản, Quản trị học, Nguyên lý kế toán, Tài chính-Tiền tệ, Quản trị tài chính, Thống kê kinh doanh, TMĐT căn bản, Hệ thống thông tin quản lý….
 • Có kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành gồm:  Tống quan về du lịch, Các tuyến điểm du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch, Quản trị kinh doanh lữ hành, Kinh doanh điện tử trong Du lịch lữ hành,….
 • Có kiến thức về ngoại ngữ để có thể giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

2.2. Về kỹ năng

 • Vận dụng được kĩ năng thực hành nghề lữ hành, hướng dẫn, tổ chức sự kiện, biết sắp xếp, giám sát và điều hành công việc đảm bảo nguyên tắc, quy trình làm việc tốt nhất
 • Có khả năng phân loại và tiếp cận người tiêu dùng du lịch, có khả năng thuyết phục và chia sẻ với khách hàng
 • Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trong công việc soạn thảo và hoàn thiện các loại hợp đồng du lịch, thanh toán hợp đồng du lịch và hoàn thành các thủ tục có liên quan đến hoạt động lữ hành.
 • Có khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn xây dựng, tổ chức chương trình du lịch, điều hành du lịch, hướng dẫn tour và các nghiệp vụ tổ chức sự kiện…
 • Có khả năng tìm tòi, phát hiện, điều chỉnh, phát triển, sáng tạo cái mới như xây dựng sản phẩm mới trong lữ hành, xây dựng ý tưởng và thiết kế sự kiện…
 • Vận dụng linh hoạt kỹ năng chăm sóc khách hàng và các đối tác trong du lịch, dịch vụ
 •  Sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, lữ hành, khách sạn và sự kiện…
 • Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả

BÌNH LUẬN