Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ Lữ hành

Bài viết đăng vào: 03-03-2014 | 955 lượt xem


Tên chuyên ngành: QTKD Du lịch và Dịch vụ lữ hành

ngành: C340101
Thuộc ngành: Quản trị kinh doanh
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

1. Mục tiêu chung

Đào tạo người học trở thành cử nhân cao đẳng chuyên ngành QTKD Du lịch và Dịch vụ lữ hành nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, kiến thức chuyên sâu về doanh nghiệp du lịch và dịch vụ lữ hành, đặc biệt người học sẽ được trang bị nhiều kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành. Người học sẽ vận dụng những kiến thức đã học để tổ chức, quản lý, điều hành du lịch và dịch vụ lữ hành tại các công ty du lịch, trung tâm du lịch, trung tâm lữ hành.