Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử

Bài viết đăng vào: 03-03-2014 | 739 lượt xem


Tên chuyên ngành: Thương mại điện tử (TMĐT)

ngành: C340101

Chỉ tiêu: 70
Thuộc ngành: Quản trị kinh doanh
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cho người học trở thành các cử nhân cao đẳng chuyên ngành TMĐT, có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, có tư duy sáng tạo, nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, pháp luật kinh doanh, kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh và tin học, kiến thức chuyên sâu về TMĐT. Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có thể tham gia vào việc vận hành, quản lý trong các tổ chức ứng dụng TMĐT hoặc độc lập thực hiện các hoạt động TMĐT một cách hiệu quả và hữu hiệu. 

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức

Sinh viên chuyên ngành TMĐT sau khi tốt nghiệp sẽ nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực quản trị kinh doanh nói chung và TMĐT nói riêng.

- Có kiến thức về kinh tế, quản lý và kinh doanh bao gồm: Kinh tế học, Marketing căn bản, Quản trị học, Nguyên lý kế toán, Tài chính-Tiền tệ, Quản trị tài chính, Thống kê kinh doanh, TMĐT căn bản, Hệ thống thông tin quản lý….

- Có kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về kinh doanh điện tử gồm: Marketing điện tử, Quản trị tác nghiệp TMĐT, Thanh toán điện tử, Pháp luật trong TMĐT, Quản trị Thương hiệu, ...

- Có kiến thức về ngoại ngữ để có thể giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

1.2.2. Về kỹ năng

    Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành TMĐT có được các kỹ năng sau:

- Sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm trên Internet, khai thác thông tin, mở rộng thị trường kinh doanh, thực hiện thành thạo các giao dịch TMĐT;

- Vận hành và xây dựng được các website TMĐT;

- Sử dụng được tiếng Anh thương mại để tham gia các hoạt động kinh doanh trên mạng;

- Tương tác cá nhân;

- Làm việc nhóm;

- Hoạch định công việc và quản lý thời gian.

BÌNH LUẬN