Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Tin học - Viễn thông

Bài viết đăng vào: 11-03-2014 | 560 lượt xem


Tên chuyên ngành: Tin học - Viễn thông

Chỉ tiêu: 60

ngành: C480202
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Tên chuyên ngành: Tin học - Viễn thông

Chỉ tiêu: 60

ngành: C480202
Khối thi: A, A1, D1
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Mục tiêu đào tạo:

 - Về kiến thức:

+ Có trình độ ngoại ngữ cơ bản và ngoại ngữ chuyên ngành để có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên môn.
+ Nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
+ Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn về lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin.
+ Có khả năng phân tích và lập trình để giải quyết một số bài toán ứng dụng tin học trong lĩnh vực viễn thông.
+ Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị và bảo trì các hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng.

 - Về kỹ năng:

+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc trong ngành có chuyên môn liên quan.
+ Có khả năng giải quyết vấn đề một cách khoa học.
+ Có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.
+ Có kỹ năng làm việc nhóm. 

Cơ hội nghề nghiệp: 

    Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Tin học viễn thông có thể đảm nhiệm công việc:
+  Chuyên viên Tin học viễn thông của các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tin học viễn thông, truyền thông.
+  Giảng dạy CNTT tại các trường Trung học chuyên nghiệp hoặc giảng dạy thực hành CNTT tại các trường CĐ.
+  Tư vấn, kinh doanh các sản phẩm máy tính và viễn thông tại các doanh nghiệp.
+  Quản trị và bảo trì hệ thống mạng nhỏ và vừa tại các cơ quan, doanh nghiệp.

 

BÌNH LUẬN